Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Emmaus

Om våra projekt

Emmaus i Gryttby är en ideell förening, vilket betyder att allt överskott går till bistånd.

Vill du bli medlem i föreningen? Som medlem är du välkommen på våra kvartals- och årsmöten. Där har du också möjlighet att framföra dina egna åsikter och idée. Medlemsavg. är 100 kr/pers och år.

Om du vill betala in, kan du göra det på PG.nr 58 88 88-8.

Uppge namn, adress, och medlemsavg år xxxx .

Projekt Smiltene i Lettland

1998 påbörjades ett samarbete mellan Emmaus i Gryttby och ett gäng entusiaster i Smiltene, Lettland. Emmaus i Smiltene bildades. Ett hus anförskaffas, där försäljning av de kläder, möbler, husgeråd, vitvaror mm som levereras av Emmaus i Gryttby, kan säljas. Varje år levereras ca 300 m3 varor, med ett värde av ca 400.000 kr.

I huset finns det också plats för 5 hemlösa som arbetar i föreningen.

I samarbete med de sociala myndigheterna i Smiltene stöttar Emmaus de socialt utsatta familjerna med förnödenheter, men framför allt ser de till att barnen i dessa familjer får komma iväg till skolan och förser dem med material.

På somrarna organiserar Emmaus Smiltene en resa till Frankrike, för de barn som ekonomiskt och socialt har det allra sämst. I Frankrike tas de omhand av kontaktfamiljer och de flesta barnen får chansen att komma tillbaka till samma familjer år efter år.

Ett annan stor punktinsats är den årliga ryggsäckinsamlingen. Emmaus i Gryttby åker i november runt till grundskolorna i Uppsala och samlar in ryggsäckar som alla är fyllda med samma saker. T ex skolmaterial, hygienartiklar, småplagg, godis, leksak mm. Därefter skickas dessa 350-500 rycksäckar till Smiltene där de delas ut till barnen som är inbjudna till en jättestor julfest. Där får de fika, dansa och sjunga. Slutligen delas ryggsäckarna ut.  För de flesta är detta den enda julklapp de får.De barn som inte har möjlighet att komma till festen blir uppsökta i hemmet.

1979 startade Emmaus Gryttby upp ett rehabiliteringscenter i Gambia. I centret behandlades handikappade med t ex polio. Behovet var enormt. Vi hade egna ortopedtekniker på plats som tillverkade proteser, ortoser och stödförband. Dessutom undervisades gambianska elever i tekniken för att i framtiden kunna ta hand om rehabiliteringscentret själva. Vår målsättning med projektet är uppnått och vårt bistånd är avslutat

Under åren har vi skickat 16 containrar med hjälpmedel såsom rullstolar, rullatorer, kryckor mm till Gambia.

Andra projekt tidigare år har bl a varit insamlingar och transporter till flyktingläger i det forna Jugoslavien. Vi har även samlat in och sorterat kläder som vi skänkt vidare till andra hjälporganisationer.